Kinh doanh

Vi phạm về thuế nhiều lần, Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị phạt nặng

Vi phạm hành chính nhiều lần trong 2 năm liên tiếp 2020 và 2021, Vận tải và Xếp dỡ Hải An bị xử phạt kèm theo các yếu tố tăng nặng với tổng số tiền 508 triệu đồng.