Kinh doanh

Xuân Thiện Group chi 2.674 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn, ai là người hưởng lợi?

Các lô trái phiếu còn thời hạn từ 1 – 8 năm, song Xuân Thiện Ninh Thuận và Xuân Thiện Thuận Bắc vẫn quyết định chi 2.674 tỷ đồng mua lại gần như toàn bộ 16 lô trái phiếu đã phát hành.