Kinh doanh

GDP tăng trưởng mạnh, không thể vội mừng

GDP 9 tháng qua của năm 2022 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tuy nhiên, theo các chuyên gia, sức chịu đựng và khả năng ổn định của doanh nghiệp vẫn là vấn đề đáng lưu tâm.