Kinh doanh

FLC Faros bị phạt 92,5 triệu đồng

3 ngày trước

FLC Faros đã không công bố trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị công ty.