Kinh doanh

Bách Hóa Xanh đóng hơn 300 cửa hàng

Chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh đang tiến hành cắt giảm số lượng cửa hàng, cơ cấu lại hoạt động kinh doanh với định hướng mới.