Kinh doanh

Đường Man báo lỗ nửa đầu năm 2023, nợ phải trả hơn 1.140 tỷ đồng

09:06 07/09/2023

Vừa phát đi thông báo chậm thanh toán nghĩa vụ trả lãi trái phiếu, Đường Man tiếp tục cho biết tình hình tài chính của công ty đang kém sáng.