Kinh doanh

Hậu “cơn sốt” đất đầu năm, giá đất nền đồng loạt giảm

Sau khi cơn sốt nóng đất nền hạ nhiệt, giá đất giảm từ 10-20% tuy nhiên lượng giao dịch cũng giảm theo.