Vinh danh

Nữ 8X tài năng kín tiếng quản lý khối tài sản vạn tỷ của Mường Thanh

Người đứng sau thành công của hệ thống khách sạn Mường Thanh là ái nữ 8X tài năng nhưng vô cùng kín tiếng.