Xã hội

Tp.Đà Nẵng: Lửa cháy ngùn ngụt ở kho phế liệu

Một kho phế liệu ở Tp.Đà Nẵng đang bốc cháy ngùn ngụt.