Xã hội

Hà Nội cho 200 giáo viên đi Úc bồi dưỡng trong tháng 12/2022

200 giáo viên ở Hà Nội sẽ có 14 ngày bồi dưỡng tại Trường ĐH Western Sydney, Úc, ngay trong tháng 12.