Xã hội

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam 2 tháng

Bà Nguyễn Phương Hằng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam tiếp tục bị tạm giam 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP.HCM.