4 điểm mới trong giáo dục được áp dụng từ tháng 10

Nhiều quy định mới của bộ GD&ĐT sẽ có hiệu lực trong và sau tháng 10 tới đây, bao gồm không được phê bình học sinh trước lớp, giáo viên tiểu học được sử dụng điện thoại trong lớp, học sinh được vượt chương trình,...

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học và Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định điều lệ trường tiểu học  của bộ GD&ĐT sẽ chính thưc có hiệu lực từ ngày 20/10 tới đây. Theo đó, nhiều quy định mới được dư luận quan tâm thời gian qua sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Bỏ quy định giáo viên tiểu học không được chấm điểm không trong bài kiểm tra định kỳ

Quy định tại Thông tư 27/2020, giáo viên đánh giá học sinh thường xuyên về nội dung học tập các môn học, hoạt động giáo dục. Giáo viên được sử dụng linh hoạt, phù hợp các phương pháp đánh giá, thông qua lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học sinh khi cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

Cùng với đó, Thông tư 27/2020 yêu cầu giáo viên tiểu học sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân đối với bài kiểm tra định kỳ của học sinh. Sau khi nhận xét và chấm điểm, bài kiểm tra được trả lại cho học sinh, điểm của bài kiểm tra không dùng để so sánh học sinh này với học sinh khác.

Thông tư mới đã bỏ quy định không cho phép giáo viên tiểu học chấm điểm 0 bài kiểm tra định kỳ. 

Không được phê bình học sinh trước lớp

Thông tư 28/2020 về Điều lệ trường tiểu học nhấn mạnh, học sinh tiểu học có khuyết điểm tùy theo mức độ thực hiện kỷ luật bằng việc: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ để học sinh tiến bộ hơn; thông báo với cha mẹ học sinh.

Theo đó, giáo viên không được phê bình học sinh trước lớp, trước trường. Điều này, khác với trước đây, học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạm, giáo viên có thể nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình.

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT quy định, tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp kỷ luật sau: Nhắc nhở, hỗ trợ giúp đỡ trực tiếp để học sinh tiến bộ hơn. Thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm. Giáo viên không được phê bình học sinh trước cả lớp, trước toàn trường hoặc trong cuộc họp chung với cha mẹ học sinh.

Quy định mới, giáo viên không được phê bình học sinh trong lớp học. Ảnh minh hoa

Giáo viên tiểu học được dùng điện thoại khi đang trên lớp

Theo Điều 31 của Điều lệ tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 28/2020, giáo viên tiểu học không còn cấm giáo viên tiểu học sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp như quy định trước đây tại Thông tư 41/2010. Tuy nhiên, điều lệ quy định giáo viên không được hút thuốc, uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén nội dung giáo dục…

Thông tư 28 cũng quy định, cho phép giáo viên được chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, thầy cô được tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách.

Học sinh tiểu học được chọn trường học hoặc chuyển đến học trường khác ngoài địa bàn cư trú, nếu trường đó có khả năng tiếp nhận. Đặc biệt, TT quy định, “Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học. Gia đình phải làm đơn và nhà trường xét duyệt. 

Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp học

Điều 37 của Thông tư 32 ban hành điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổthông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 1/11 nói về các hành vi học sinh không được làm. Theo đó, mục 4 của điều này ghi rõ hành vi học sinh không được làm là “Sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép”.

Tào Đạt

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/4-diem-moi-trong-giao-duc-duoc-ap-dung-tu-thang-10-a545768.html