Những trường hợp nào được nghỉ hưu sớm 10 năm?

Theo thay đổi của Bộ luật Lao động 2019 sẽ có 5 trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 năm.

4 trường hợp lao động được nghỉ hưu sớm 10 năm

Căn cứ khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu năm 2021 của lao động nam là đủ 60 tuổi 3 tháng, nữ đủ 55 tuổi 4 tháng (theo quy định trước đây là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

Có 4 trường hợp được phép nghỉ hưu trước 10 năm theo luật mới. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, người lao động (nam đủ 50 tuổi 03 tháng, nữ đủ 45 tuổi 04 tháng) trong các trường hợp sau được nghỉ hưu trước 10 năm:

Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ… được nghỉ hưu trước 10 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây: Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 01/01/2021. (Khác với quy định cũ chỉ cần có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên).

Người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân… bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Chế độ chính sách cho các trường hợp trên

Lao động về hưu trước 10 tuổi được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được tính mức hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội.

Cụ thể, mức lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với lao động nam vào năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm; lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Tuy nhiên, với người lao động nghỉ hưu trước 10 tuổi trong trường hợp bị suy giảm khả năng lao động nêu trên thì mức hưởng lương hưu được tính: Như mức hưởng của lao động làm việc trong điều kiện bình thường; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Tào Đạt

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nhung-truong-hop-nao-duoc-nghi-huu-som-10-nam-a547114.html