Sắp tới, 5 trường hợp vi phạm dưới đây có thể khiến người lao động mất việc làm

Bộ luật Lao Động 2019 sẽ chính thức được áp dụng vào ngày 1/1/2021, trong đó quy định cụ thể về các trường hợp người lao động không được phép thực hiện.

Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Bộ luật Lao động 2019, 5 trường hợp vi phạm có thể khiến người lao động mất việc, bao gồm:

Một là, người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc.

Hai là, người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động.

Ba là, người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật.

Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật Lao động 2019.

Bốn là, người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.

Năm là, người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

Theo đó, nếu người lao động có một trong những hành vi nêu trên người sử dụng lao động được áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải, tức người lao động sẽ bị mất việc.

Điểm đặc biệt, trong số 5 trường hợp nêu trên thì trường hợp người lao động có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là quy định hoàn toàn mới tại Bộ luật Lao động 2019, trước đó chưa được quy định tại Bộ luật Lao động 2012. Có thể thấy, pháp luật đã nghiêm khắc hơn trong việc thực hiện phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc thể hiện qua việc người lao động mất việc ngay nếu vi phạm.

Như vậy, từ 1/1/2021, kể từ ngày Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thay thế Bộ luật Lao động 2012 người lao động phải lưu ý không được thực hiện các hành vi nêu trên.

Cùng với đó, Bộ luật Lao Động 2019 quy định người sử dụng lao động khi tiến hành xử lý kỷ luật người lao động không được thực hiện hành vi sau đây: Xâm phạm sức khỏe, danh dự, tính mạng, uy tín, nhân phẩm của người lao động; phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động; xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

 

Tào Đạt

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/sap-toi-5-truong-hop-vi-pham-duoi-day-co-the-khien-nguoi-lao-dong-mat-viec-lam-a547244.html