Quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021: Cấm lợi dụng tổ chức dâng sao giải hạn để trục lợi

Trong Công văn 4323/BVHTTDL-VHCS mới ban hành về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021, bộ VHTT&DL đã nghiêm cấm lợi dụng tổ chức dâng sao giải hạn nhằm mục đích trục lợi.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, bộ VHTT&DL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương triển khai những nội dung sau:

- Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa dân tộc.

Nghiêm cấm lợi dụng tổ chức dâng sao giải hạn để trục lợi. Ảnh minh họa

- Hạn chế đốt đồ mã, vàng mã, bảo đảm an toàn, tiết kiệm không phô trương, hình thức, phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.

- Tổ chức các phương án về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Rà soát, thống kê, phân loại lễ hội: lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài.

- Không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục.

Tào Đạt

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/quan-ly-to-chuc-le-hoi-nam-2021-cam-loi-dung-to-chuc-dang-sao-giai-han-de-truc-loi-a547644.html