Có thể dùng đất công ích để làm kinh tế không?

Hiện tại địa phương nơi tôi sinh sống có quỹ đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích công ích. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại thì phần đất này chưa có quy hoạch hay các dự án xây dựng công trình công cộng nào được thực hiện nên tôi có ý định muốn xin để canh tác nông nghiệp. Như vậy có được hay không?

congly-vn-dat-cong-ich-thue-lam-kinh-te-co-duoc-khong-hinh-anh0163595177-1617696672.jpg

Ảnh minh họa

[1] Các quy định pháp luật về quỹ đất công ích

Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 05% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Do đó, tùy thuộc vào từng địa phương mà địa phương sẽ được lập quy đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích (5%) trên tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản nhằm mục đích phục vụ cho nhu cầu công ích tại chính địa phương đó.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định về mục đích sử dụng của quỹ đất công ích như sau:

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 132 Luật này có quy định: đối với diện tích đất chưa sử dụng vào các mục đích như đã nêu trên thì Ủy ban nhân dân cấp xã cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không quá 05 năm. Số tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý và chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của địa phương.

Như vậy, căn cứ theo các thông tin Quý Khách cung cấp thì trong trường hợp đối với phần đất công ích tại địa phương Quý Khách chưa có quy hoạch hoặc các dự án công trình công cộng thì Ủy ban nhân dân xã sẽ cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp theo hình thức đấu giá để thuê. Do đó, Quý Khách có thể thuê phần đất công ích này để canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, thời hạn cho mỗi lần thuê không quá 05 (năm) năm.

[2]  Thẩm quyền

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 59, Khoản 4 Điều 132 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giải quyết trong trường hợp cho thuê đất công ích như sau:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.”

“Điều 132. Đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

4. Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”

Như vậy, nếu muốn sử dụng phần đất này thì Quý Khách phải liên hệ với Ủy ban nhân dân xã nơi có đất để được giải quyết.

Lam Anh

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/co-the-dung-dat-cong-ich-de-lam-kinh-te-khong-a552725.html