Người cao tuổi không có lương hưu được hưởng trợ cấp như thế nào từ 1/7?

Bạn đọc hỏi: Đến tháng 7/2021, bố tôi 80 tuổi. Bố tôi làm nông nghiệp không lương hưu thì có được trợ cấp xã hội không? Và mức trợ cấp xã hội sẽ được hưởng như thế nào?

huongluonghuu290720-1623116901.jpg
Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện đảm bảo quy định phòng dịch.

 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, Nghị định đã điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ 1/7/2021. Mức trợ cấp cũ là 270.000 đồng áp dụng từ năm 2012.

Tại điểm c Khoản 5 Điều 5 tại Nghị định này quy định đối tượng hưởng: Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng.

Tại điểm đ Khoản 1 Điều 6 quy định mức hưởng là hệ số 1,0.

Như vậy, bố bạn từ 80 tuổi trở lên và không có lương hưu, thì sẽ được hưởng trợ cấp xã hội và hưởng hệ số 1,0, tương đương 360.000 đồng/tháng.

Báo Tin tức

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-cao-tuoi-khong-co-luong-huu-duoc-huong-tro-cap-nhu-the-nao-tu-17-a554735.html