Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ tại TP.HCM thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19

Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 20/7/2021 thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Quyết định nêu rõ: Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, đặt tại TP.HCM để xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ, các vấn đề cấp bách, phát sinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.

dich-1626825868577545583378-1626853320.jpg
Thứ trưởng bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (bài phải) hiện là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM

Thành phần Tổ công tác bao gồm:

- Đồng chí Võ Minh Lương, Thứ trưởng bộ Quốc phòng, Tổ trưởng;

- Đồng chí Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng bộ Công an, Tổ phó;

- Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng bộ Y tế, Tổ phó;

- Các Thành viên là Thứ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải; Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Theo báo Người lao động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác theo thẩm quyền; vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ Thành viên là Thứ trưởng các bộ thực hiện quyền hạn của Bộ trưởng trong việc trực tiếp giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ mình và phối hợp với các Thành viên Tổ công tác để thực hiện công tác điều phối chung của Tổ và thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, trong công văn ngày 18/7 gửi Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau khi nêu nhằm hỗ trợ và phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và các địa phương phía Nam đã yêu cầu Bộ trưởng các Bộ này căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thành lập ngay "Tổ công tác đặc biệt" phòng, chống COVID-19 của từng Bộ tại TP.HCM do một Thứ trưởng phụ trách trực tiếp để phối hợp chặt chẽ với TP.HCM và các địa phương phía Nam, nhất là các địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg chủ động xử lý, giải quyết ngay những nhiệm vụ phát sinh trong công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan.

Tổ công tác đặc biệt hàng ngày báo cáo Bộ trưởng và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và kịp thời đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ công việc rất quan trọng, cấp bách, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng tập trung chỉ đạo thực hiện, sớm phát huy hiệu quả vai trò của Tổ công tác đặc biệt của Bộ trong công tác phòng, chống dịch tại TP.HCM và các địa phương phía Nam.

Hải Đăng (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/thanh-lap-to-cong-tac-dac-biet-cua-chinh-phu-tai-tphcm-thuc-hien-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-a556617.html