Bà Rịa-Vũng Tàu: Hàng loạt sai phạm tại Bến thuyền Vũng Tàu Marina

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina từ khi hình thành, hoạt động đã có nhiều sai phạm liên tục...

Hàng loạt sai phạm trong nhiều năm

Ngày 20/11, Thông tin từ Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, cơ quan này vừa ban hành thông báo về việc kết luận thanh tra toàn diện dự án Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina (gọi tắt Công ty Vũng Tàu Marina) tại Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, hàng loạt sai phạm liên tục trong nhiều năm qua tại Bến thuyền du lịch của Công ty Vũng Tàu Marina đã được phát hiện và chỉ rõ qua công tác thanh tra của Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cùng với đó là thiếu sót phối hợp kiểm soát, xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

Cụ thể, về thực hiện mục tiêu dự án du lịch Bến thuyền Marina, Công ty Vũng Tàu Marina chưa cập nhật thông tin trong nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) đã được cấp về việc “sản xuất ca nô, tàu thuyền bằng công nghệ mới và thân thiện với môi trường” diễn ra tại khu nhà xưởng thuê của Công ty CP Cảng Đông Xuyên.

Công ty Vũng Tàu Marina xây dựng cầu, bến trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước (thực tế sử dụng 29.784,70m2) và khoảng 30m2 trong diện tích 1.500m2 đất (thực tế sử dụng 1.745,50m2) đã san lấp mặt nước khi chưa hoàn thành thủ tục về đất đai, hồ sơ dự án, hồ sơ thiết kế công trình, giấy phép xây dựng và chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức bến thủy nội địa.

Tại diện tích 7.093,78m2 đất được Ban Quản lý các Khu công nghiệp (Ban QLKCN) cấp GCNĐT/GCNĐKĐT, Công ty Vũng Tàu Marina không sử dụng vào mục đích sản xuất ca nô, tàu thuyền như đã được Ban QLKCN thỏa thuận địa điểm và cấp GCNĐT/GCNĐKĐT.

Về lĩnh vực đầu tư, không tuân thủ nội dung GCNĐT/GCNĐKĐT đã được cấp trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư; đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và các luật có liên quan, chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định pháp luật về đầu tư.

Về lĩnh vực doanh nghiệp, chưa hoàn thành thời gian góp vốn do tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật trước khi thực hiện thủ tục thay đổi nội dung GCNĐKDN; lập sổ đăng ký cổ đông không đúng quy định; không tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn pháp luật quy định.

Về lĩnh vực đất đai, sử dụng đất và đất mặt nước xây dựng các công trình và phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa hoàn thành xong thủ tục về đất đai, chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý về đất đai cho phép và tự ý san lấp mặt nước.

Hồ sơ điều tra - Bà Rịa-Vũng Tàu: Hàng loạt sai phạm tại Bến thuyền Vũng Tàu Marina

Bến thuyền du lịch của Công ty CP Vũng Tàu Marina. Ảnh: L.S

Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, chưa thực hiện đăng ký lại thủ tục về môi trường cho dự án đầu tư kịp thời và đúng theo quy định pháp luật về môi trường.

Về lĩnh vực xây dựng, xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp (đối với phần xây dựng trên diện tích 7.093,78m2 đất thực hiện dự án); xây dựng và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng (đối với phần xây dựng trên diện tích 34.449m2 đất mặt nước).

Về lĩnh vực du lịch và vận tải khách bằng đường thủy nội địa, hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; kinh doanh vận tải khách du lịch đường thủy nội địa chưa đáp ứng điều kiện.

Về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất và đất mặt nước vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng phải thuê đất theo quy định của Luật Đất đai; hạch toán các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện để được trừ khi tính thuế và giá trị tài sản cố định không đúng quy định pháp luật.

Trách nhiệm của các cơ quan quản lý

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định, trước nhiều sai phạm tồn tại mang tính liên tục trong nhiều năm của Công ty Vũng Tàu Marina về các lĩnh vực trên, nhưng các cơ quan chức năng chưa xử lý, thiếu phối hợp kiểm soát, ngăn chặn kịp thời. Trách nhiệm, thiếu sót trên thuộc về các cơ quan như: Sở Du lịch, Sở GT-VT, Ban QLKCN, Sở TN-MT, UBND Tp.Vũng Tàu.

Do đó, về xử lý trách nhiệm, Thanh tra tỉnh này giao các cơ quan trên và đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân thiếu kiểm tra, giám sát các nội dung công việc liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước để xảy sai sót như đã nêu trên tại Dự án Bến thuyền Vũng Tàu Marina.

Song song với đó, yêu cầu Công ty Vũng Tàu Marina chấp hành và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo kết luận thanh tra và quyết định xử lý của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực đã sai phạm.

Theo Người Đưa Tin

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ba-ria-vung-tau-hang-loat-sai-pham-tai-ben-thuyen-vung-tau-marina-a561665.html