Phát hiện nhiều vi phạm trong mua sắm trang thiết bị phòng dịch ở Sở Y tế Nghệ An

Đã có nhiều vi phạm trong kết quả thanh tra tại 12 đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả thanh tra 68 gói thầu mua sắm, tổng giá trị gần 50 tỷ đồng cho thấy, giá trúng thầu giảm 3,7% (giá trúng thầu trên 48,118 tỷ đồng). Hình thức lựa chọn nhà thầu chủ yếu thực hiện theo hình thức “chỉ định thầu rút gọn” trong trường hợp cấp bách được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu năm 2013. Loại hợp đồng chủ yếu là “hợp đồng trọn gói” được quy định tại khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu năm 2013.

Kết quả thanh tra tại Sở Y tế Nghệ An (chỉ kiểm tra việc mua sắm trực tiếp cho các bệnh viện dã chiến) cho thấy, danh mục đề nghị mua sắm được xây dựng dựa trên đề xuất của tổ tư vấn và căn cứ vào chủ trương mua sắm của UBND tỉnh; được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi được UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện.

“Tuy nhiên, có những trường hợp tổ tư vấn họp và đề xuất sau khi đã có chủ trương của UBND tỉnh (Gói thầu 1.1 và Gói thầu 1.2)”, báo cáo nêu.

104440-so-y-te-n-an-1650758077.jpg

Sở Y tế Nghệ An - đơn vị đã và đang được thanh tra, kiểm tra.

Tại Gói thầu 1.2 (ngày 21/7/2021), mua máy thở chức năng cao Savina 300 với giá 798.500.000 đồng, cao hơn giá do Công ty Cổ phần Trang thiết bị y tế và Dược phấm Nghệ An thông báo ngày 25/6/2021 là 798.000.000 đồng và giá được thẩm định giá tại Chứng thư số 2107007 ngày 6/7/2021 là 798.000.000 đồng.

Gói thầu 2.2 (ngày 31/8/2021), mua máy đo nồng độ ôxy trong máu AE-02 với giá 1.750.000 đồng, cao hơn giá đã được thẩm định tại Thẩm định thư số 2108078 ngày 20/8/2021 là 1.470.000 đồng (cao hơn 30.000 đồng/máy).

Đối với các bệnh viện và trung tâm y tế (9 đơn vị), kết quả thanh tra cho thấy, danh mục mua sắm được xây dựng trên cơ sở kế hoạch triển khai hoạt động từng bệnh viện đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt (trong đó có dự trù các trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, thuốc phục vụ hoạt động của bệnh viện) và các quyết định của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra việc mua sắm các loại kít xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại một số đơn vị cho thấy, các loại kít xét nghiệm mà đơn vị đã mua đều đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký hoặc cấp giấy phép nhập khẩu và thông báo công khai; các thông tin về sản phẩm trong hợp đồng mua sắm sản phẩm phù hợp với thông tin do Bộ Y tế thông báo.

“Tuy nhiên, do tình hình, nhu cầu thực tế và một số khó khăn trong việc mua sắm (nhất là các loại kít xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2) nên một số đơn vị, một số gói thầu thực tế mua sắm không đủ danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt hoặc hợp đồng với nhà thầu cung cấp (Bệnh viện Dã chiến số 2, số 3, số 8…)”, báo cáo nêu.

104428-789-1-1650758115.jpg

Bệnh viện Dã chiến số 3, một trong những bệnh viện có gói thầu thực tế mua sắm không đủ danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Về giá mua sắm của các gói thầu được xác định trên cơ sở thông báo giá của một số doanh nghiệp cung ứng, kết quả trúng thầu được công khai trên Cổng Thông tin của Bộ Y tế và của các bệnh viện trong tỉnh; đã được Sở Y tế thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt…

Tuy nhiên, một số đơn vị, có thời điểm đã mua kít xét nghiệm nhập khẩu với giá thấp hơn giá do Bộ Y tế thông báo nhưng cao hơn giá kít xét nghiệm do Việt Nam sản xuất cùng thời điểm, chưa đáp ứng yêu cầu mua sắm theo Văn bản số 2682/SYT-NVY ngày 30/6/2021 của Sở Y tế hướng dẫn thực hiện mức giá xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp test nhanh.

Về quy trình, thủ tục mua sắm, các gói thầu đều được thực hiện theo quy trình, thủ tục của hình thức lựa chọn nhà thầu “chỉ định thầu rút gọn”, loại “hợp đồng trọn gói”.

Tuy nhiên, hồ sơ của một số gói thầu mua sắm tại một số đơn vị còn thiếu như: Không có thông báo giá của doanh nghiệp cung cấp hàng hóa hoặc thông báo giá không ghi ngày; không có hồ sơ để chứng minh việc đã tham khảo giá trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế và các bệnh viện khác trong tỉnh; thiếu biên bản thương thảo hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng…

Đối với một số gói thầu mua sắm dưới 50 triệu đồng, áp dụng chưa đúng đối tượng theo quy định tại khoản 19, Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với một số gói thầu mua sắm trực tiếp, doanh nghiệp trúng thầu trước đó chưa từng trúng thầu thông qua đấu thầu rộng rãi hoặc đấu thầu hạn chế; số lượng mua sắm vượt quá hạn mức quy định; chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu thầu năm 2013 và Điều 60 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Việc hoàn thiện các thủ tục chỉ định thầu kéo dài hơn so với quy định tại khoản 1, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

104434-546-1650758139.jpg

Bệnh viện Dã chiến số 2, một trong những bệnh viện có gói thầu thực tế mua sắm không đủ danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt

Trong hợp đồng mua sắm ghi loại hợp đồng không phù hợp với quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND tỉnh.

Việc công khai kết quả chỉ định thầu chưa thực hiện đúng theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 38 Luật Đấu thầu năm 2013 và khoản 1, Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Có đơn vị, có những thời điểm đã thu giá tiền xét nghiệm nhanh tuy không cao hơn mức giá trần cho phép nhưng tính chi phí xét nghiệm lại cao hơn định mức cho phép 45.000 đồng/lần.

Kết quả thanh tra tại 3 doanh nghiệp cung cấp cho thấy, có đơn vị bán kít xét nghiệm nhanh cho khách hàng lẻ hoặc doanh nghiệp đặt hàng có thời điểm cao hơn giá mà Bộ Y tế đã thông báo.

Được biết, Thanh tra tỉnh Nghệ An đang tham gia, phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Tổng số gói thầu dự kiến kiểm tra 34 gói, tổng giá trị các gói thầu trên 62,695 tỷ đồng.

Theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh Nghệ An tiếp tục thanh tra công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm xét nghiệm… phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thanh tra công tác quản lý tài chính, ngân sách tại 10 bệnh viện công lập. Dự kiến sẽ kiểm tra 81 gói thầu, tổng giá các gói thầu trên 91,441 tỷ đồng.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phat-hien-nhieu-vi-pham-trong-mua-sam-trang-thiet-bi-phong-dich-o-so-y-te-nghe-an-a565380.html