Phân bón Miền Nam bị phạt, truy thu hơn 220 triệu đồng tiền thuế

Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh vừa có quyết định xử phạt, truy thu đối với CTCP Phân bón Miền Nam do hành vi khai sai thuế.

Theo Quyết định 1243/QĐ-CT của Cục thuế Tp.HCM xử phạt hành chính đối với CTCP Phân bón Miền Nam (mã CK: SFG) số tiền 37,6 triệu đồng do công ty khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, đồng thời truy thu tiền thuế còn phải nộp là 188,2 triệu đồng.

Ngoài ra, SFG cũng phải nộp khoản tiền chậm nộp thuế là 2,6 triệu đồng(tính đến ngày 16/5/2022).

Công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế kể từ 16/5/2022 đến thời điểm thực nộp số tiền thuế truy thu và tiền phạt vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Quyết định trên được gửi cho ông Đặng Tấn Thành- người đại diện theo pháp luật của SFG, Kho bạc Nhà nước Tp.HCM, Phòng Kê khai và kế toán thuế, Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Phòng Thanh tra – Kiểm tra số 3, phối hợp thực hiện thu hồi đủ số tiền thuế thất thoát.

Quyết định nêu rõ, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định, SFG phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định nộp số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền nộp chậm thuế vào Kho bạc Nhà nước Tp.HCM.

Nếu quá thời hạn trên mà SFG không chấp hành quy định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính theo quy định của pháp luật.

Trước đó SFG đã có một năm 2021 thành công khi tổng doanh thu đạt 2.117,8 tỷ đồng vượt 27% so với kế hoạch, LNST đạt hơn 43 tỷ đồng cao gấp 8,6 lần con số chỉ tiêu 5 tỷ đồng. Sang năm 2022, SFG đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.768 tỷ đồng và lãi 31,5 tỷ đồng – lần lượt giảm 17% và 27% so với thực hiện của năm 2021. 

Trong quý I/2022, SFG có doanh thu thuần đạt 565 tỷ đồng, tăng  37,8% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí và tiền thuế, SFG còn thu về 28,3 tỷ đồng –  gấp 11 lần quý I/2021 – tương đương EPS (lợi nhuận sau thuế của một cổ phiếu) đạt 590 đồng.

Mai Đăng Đức

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/phan-bon-mien-nam-bi-phat-truy-thu-hon-220-trieu-dong-tien-thue-a567237.html