Hà Nội xác định 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

UBND TP đề ra 22 chỉ tiêu của năm 2023, với 5 nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn, môi trường.

Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải cho biết, Thành phố đã hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Từ đó, Thành phố đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023, với 5 nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn, môi trường.

Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, kịp thời của Trung ương và Thành ủy, sự tin tưởng, ủng hộ tích cực và nỗ lực, cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, Thành phố đã thực hiện các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội của Thủ đô đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành mục tiêu tổng quát của năm với 22/22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra (trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Cụ thể, Thành phố đã kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới và hoạt động dịch vụ du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3/2022 đã tạo đà cho sự phục hồi phát triển kinh tế.

Thành phố đã thực hiện hỗ trợ cho hơn 2,6 triệu lượt đối tượng với kinh phí gần 2.660 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 183.000 lao động, vượt 14,3% kế hoạch; tạo việc làm cho trên 56.000 lao động từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách; hỗ trợ trên 1.400 hộ thoát nghèo, 6.670 hộ thoát cận nghèo. Đồng thời, thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng cho trên 72.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số thuế được giảm trên 13.000 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất cho gần 19.000 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền gần 12.000 tỷ đồng;…

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng phát triển. Thành phố đã ban hành và thực hiện Kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm phát huy có hiệu quả nguồn lực văn hóa và con người của Thủ đô. Đến nay, ngân sách thành phố đã bố trí trên 11.400 tỷ đồng để thực hiện 668 dự án; ngân sách cấp huyện bố trí 677 tỷ đồng để đối ứng các dự án được ngân sách thành phố hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Minh Hải cho biết, dù gặp nhiều khó khăn nhưng GRDP của thành phố phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ, quý sau tăng cao hơn quý trước; lũy kế 9 tháng năm 2022, GRDP tăng 9,69% - là mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây (cả nước tăng 8,83%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,97%) và cả năm 2022 dự kiến tăng 8,89%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 332.961 tỷ đồng, đạt 106,8% dự toán, tăng 2,7% so với thực hiện năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến 100.567 tỷ đồng, đạt 94,1% dự toán giao đầu năm, trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 90,1% dự toán; chi thường xuyên đạt 95,5% dự toán.

Sự kiện - Hà Nội xác định 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với đó, công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ; quản lý và phát triển đô thị tiếp tục chuyển biến tích cực. Thành phố đã phê duyệt 4 đồ án quy hoạch quan trọng; ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc tại khu vực các quận nội đô lịch sử; tập trung đẩy nhanh thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện lên quận.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường, qua đó Thành phố đã ban hành quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 130 khu đất với tổng diện tích 136,5 ha. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai theo Nghị quyết số 04 của HĐND thành phố; trong đó có 213 dự án đã xử lý, 191 dự án còn lại phân thành 9 nhóm, phân công các sở ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện.

6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, năm 2023, bên cạnh những thuận lợi, thành phố vẫn còn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức. Cùng với thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, UBND thành phố đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 (với 5 nhóm chỉ tiêu kinh tế tổng hợp; 13 nhóm chỉ tiêu văn hóa xã hội và 4 nhóm chỉ tiêu về đô thị, nông thôn, môi trường) với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, Thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính các cấp và thực hiện công khai, minh bạch các thông tin quản lý, điều hành, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đồng bộ, thống nhất với hệ thống tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của từng ngành, từng lĩnh vực.

Thứ hai, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển các động lực tăng trưởng mới với trọng tâm chọn chuyển đổi số là động lực phát triển; phát triển các mô hình kinh tế mới; đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; đôn đốc quyết liệt tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu, dự án đường Vành đai 4; đánh giá, rà soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công.

Sự kiện - Hà Nội xác định 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 (Hình 2).

Toàn cảnh kỳ họp thứ 10. Ảnh: Thanh Hải.

Thứ ba, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hoá, giáo dục; kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ tư, đẩy nhanh công tác quy hoạch; phát triển hạ tầng số, kết cấu hạ tầng, đô thị; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ năm, triển khai thực hiện phân cấp quản lý nhà nước trong từng ngành, lĩnh vực đảm bảo đồng bộ, đầy đủ; tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ sáu, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tiếp tục phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và tạo đà cho những năm tiếp theo.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-xac-dinh-22-chi-tieu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-a583244.html