Người điều khiển xe phải đi bên phải theo chiều đi của mình

Khi tham gia giao thông, người điều khiển phương tiện phải đi đúng làn đường của mình, đặc biệt phải lưu ý đi về bên phải theo chiều di chuyển để tránh bị xử phạt.

Tại khoản 1 Điều 9 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ như sau:

“Điều 9. Quy tắc chung

1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ..."

Như vậy, có thể hiểu khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình. Do đó, những người không tuân thủ quy định đi bên phải theo chiều xe chạy hay đi ngược chiều là trái quy định của pháp luật.

Người điều khiển xe phải đi bên phải theo chiều đi của mình. Ảnh minh họa.
Người điều khiển xe phải đi bên phải theo chiều đi của mình. Ảnh minh họa.

Mức xử phạt người điều khiển xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình

Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về phạt tiền với hành vi vi phạm hành chính khi tham gia giao thông đường bộ của xe máy:

“Điều 6. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ [...]

3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

... g) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

Căn cứ điểm đ khoản 5, điểm b khoản 11 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP bị thay thế bởi điểm c, điểm đ khoản 34 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:

“Điều 5. Xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:...

đ) Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) trừ hành vi quy định tại điểm c khoản 4 Điều này; điều khiển xe đi qua dải phân cách cố định ở giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà;

...11. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

...b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 2; điểm h, điểm i khoản 3; khoản 4; điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm i khoản 5 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng;”

Theo đó, người điều khiển xe ô tô có hành vi không đi bên phải theo chiều đi của mình có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

B.A (T/h)/Người đưa tin

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/nguoi-dieu-khien-xe-phai-di-ben-phai-theo-chieu-di-cua-minh-a609563.html