TP Hồ Chí Minh: Nghiêm cấm ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản ngoài quy định

Ngọc Bảo
Ngày 6/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, trước những thông tin phản ánh về các khoản thu đầu năm học tại một số trường gây dư luận không tốt, Sở đã có văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi đầu năm học.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công văn 2987 của Sở về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022 - 2023 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn.
Cụ thể, tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ). Bên cạnh đó, các trường thực hiện giãn thời gian thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị phải thống nhất với Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh trường và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến.

Bên cạnh đó, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh do ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của ban đại diện cha mẹ học sinh; không sử dụng các khoản kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh cho các mục đích sau: “Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường, hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị có kế hoạch vận động phải được phê duyệt trước khi tổ chức vận động và trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt. Nội dung kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; kế hoạch triển khai thực hiện; dự toán kinh phí có bảng dự toán kinh phí và bảng báo giá kèm theo kế hoạch để làm căn cứ cụ thể; nêu được những khó khăn hoặc nhu cầu cần thiết của đơn vị để lập kế hoạch vận động tài trợ thiết thực, hiệu quả.

Khuyến khích các nhà tài trợ tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng theo hình thức “chìa khóa trao tay”, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục. Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hành năm theo quy định.

Theo: Đan Phương/Báo Tin tức