5 lâu đài đẹp nhất châu Âu, là niềm cảm hứng cho vô vàn hình tượng trong cổ tích

CTV
Những bức tường đá từ thời Trung cổ, tháp cao chọc trời, cầu bắc qua hào đầy nước trong vắt, đây là các tòa lâu đài có kiến trúc đẹp nhất châu Âu.

HẠ VŨ