Góc nhìn pháp lý

Bắt nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí trục lợi hơn 1 tỷ/tháng

20 giờ trước

Lê Danh Tạo cùng đồng bọn yêu cầu các lái xe vận tải chung chi tiền để được bảo kê. Mỗi tháng nhóm của Tạo thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.