Ảnh

Chùm ảnh: Bên trong những điểm sơ tán "chạy bão" Noru ở Tp.Đà Nẵng

Hàng trăm người dân vùng nguy hiểm đã được sơ tán đến nơi an toàn, tránh bão Noru.