Thông tin doanh nghiệp

Siêu mẫu Thanh Hằng check in tại buổi khai trương Lux Beauty Center 

Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện trong buổi khai trương đầu năm mới tại Viện Thẩm Mỹ Lux Beauty Center.