Tư vấn pháp luật

Quy định mới liên quan đến giấy chuyển tuyến BHYT từ ngày 3/12

22 giờ trước

Từ ngày 3/12 sẽ áp dụng mẫu giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được quy định tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP.