Cựu Thủ tướng Pakistan bị bắn trong “âm mưu ám sát”

Một thành viên trong Đảng PTI của ông Imran Khan cho biết, nếu kẻ xả súng không bị ngăn chặn kịp thời, toàn bộ ban lãnh đạo Đảng này có thể đã “bị xóa sổ”.