2 ngày trước

Qua lời kể của hàng xóm, anh H và chị T trước đó có xảy ra mâu thuẫn do chị H đi chơi khuya, sau họ lại hòa thuận. Anh H. từng có ý định tự tử nhưng vợ ngăn cản.