Video

Gia Lâm – Bài 1: Tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng mùa lũ, xe tải “băm” nát đường đê

Chiếc xe tải chở đất cát vừa bốc từ dưới thuyền lên chầm chậm lăn bánh tiến về phía cửa khẩu ra đê. Đi đến đâu, đất cát từ chiếc xe “khổng lồ” không được che chắn cẩn thận rơi vãi ra xung quanh và dường như mỗi vòng bánh lăn, con đường đê phải “gồng lên” chịu đựng.