Giải trí

03:00 14/04/2024

Sau khi chồng mất, tinh thần của nghệ sĩ Phượng Liên suy sụp, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút rất nhiều.