Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Thi đua hiệu quả là động lực, đòn bẩy đổi mới và phát triển

Admin
Thời gian qua, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận nhiều đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

Nhiều người ví rằng, thi đua yêu nước cần phải có “những ngọn đèn”, khi ngày càng có nhiều điển hình thi đua được phát hiện thì những biểu hiện tiêu cực sẽ nhanh chóng giảm đi. Trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước hội Luật gia Việt Nam lần thứ III, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền đã có cuộc trao đổi với PV Tạp chí Người Đưa Tin Pháp Luật về sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước đến từng hội viên các chi hội hội Luật gia Việt Nam.

"Những người thi đua là những người yêu nước nhất"

PV: Trong 5 năm qua, các phong trào thi đua được hội Luật gia thực hiện sôi nổi, liên tục và rộng khắp, gắn kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các phòng trào thi đua chung. Chủ tịch đánh giá như thế nào về sức lan tỏa từ các phong trào thi đua yêu nước?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Quan điểm, tư tưởng của Người đã, đang và sẽ luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hành động cách mạng của Hội; các cán bộ, đảng viên, hội viên hăng hái phấn đấu thi đua lao động, học tập và cống hiến cho công cuộc phát triển Hội và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước được hội Luật gia Việt Nam đẩy mạnh và đi vào thực chất, hiệu quả; từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên, khích lệ tinh thần hăng say lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Hội, các cấp hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Phong trào thi đua 5 năm qua có bước tiến bộ rõ nét. Các cấp Hội đã chủ động phát động phong trào thi đua tạo động lực thi đua, đoàn kết phấn đấu nâng cao hiệu quả công tác của các tổ chức và cá nhân trong Hội, góp phần hoàn thành nhiệm tốt vụ chính trị của Hội. Nội dung phát động thi đua gắn liền với hoạt động thực tiễn của cụm thi đua và của từng tổ chức trong Hội.

Công tác đăng ký thi đua khen thưởng đã có sự chuyển biến rõ nét với số lượng hội Luật gia các tỉnh, thành phố đăng ký thi đua khen thưởng hàng năm đạt 100%. Công tác khen thưởng đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời phát hiện và khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến tích cực, có sự phối hợp với các cơ quan truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng.

Trên cơ sở các chủ đề thi đua chung hàng năm do Trung ương Hội đề ra, tất cả các Cụm thi đua đã phát động, tổ chức phong trào thi đua của Cụm phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương qua nhiều hình thức phong phú, có chủ đề, tiêu chí cụ thể.

Nhiều phong trào thi đua theo chuyên đề đã có sức lan toả mạnh mẽ như: Mỗi hội viên luật gia là một cộng tác viên tuyên truyền pháp luật; Đưa pháp luật về cơ sở và giúp người dân tiếp cận pháp luật; Gần dân, hiểu dân, học dân và giúp dân bằng pháp luật; Chủ động, sáng tạo trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ vì công lý, vì nhân dân; Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý và hòa giải hướng mạnh về cơ sở khu dân cư; Thi đua đưa pháp luật về cơ sở, vùng sâu, vùng xa...

Đảng đoàn, Ban Thường vụ cho ý kiến vào kết quả 5 năm thực hiện Kết luận 19 và CT08

Bên cạnh đó là các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của hội Luật gia Việt Nam như: Đại hội đại biểu toàn quốc hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, Đại hội nhiệm kỳ của các cấp hội địa phương, chi hội trực thuộc, kỷ niệm ngày thành lập các tỉnh, thành Hội, Trung ương Hội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam, kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

Với vai trò là thành viên Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hằng năm hội Luật gia Việt Nam đều tham dự Lễ ký kết Giao ước thi đua, đăng ký khen thưởng và tổng kết công tác thi đua do Cụm tổ chức, đồng thời được chỉ định là Cụm trưởng ngay trong năm đầu tiên sau khi thành lập Cụm (năm 2018).

Các cấp Hội trong cả nước cũng chú trọng việc lồng ghép giữa nội dung phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động như: Thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau...

Với những kết quả đạt được, tôi tin tưởng rằng, thành tựu mà chúng ta có thể đạt được trong 5 năm tới sẽ còn lớn hơn nữa với những thành tích còn xuất sắc hơn nữa để làm cho phong trào thi đua không ngừng phát triển, không còn mang tính hình thức mà trở nên cụ thể hơn.

PV: Những năm qua, tấm gương thi đua yêu nước được nhân rộng trong các cấp hội. Theo Chủ tịch, thi đua yêu nước sẽ tạo ra những động lực gì cho mỗi cá nhân trong quá trình xây dựng Hội ngày càng phát triển?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Việc tôn vinh gương điển hình, gương người tốt việc tốt và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào thi đua; tạo niềm tin và trách nhiệm trong mỗi tập thể, cá nhân, xứng đáng với danh hiệu đã đạt được, qua đó tinh thần thi đua ngày càng được nâng cao, đi sâu vào hoạt động của các tổ chức hội và hội viên.

Những người có thành tích trong phong trào thi đua là những người yêu nước, bằng những hành động cụ thể của mình làm sao để lan tỏa đến bạn bè, đồng nghiệp, nhất là những bạn trẻ để cả nước hào hứng tham gia các phong trào thi đua. Đội ngũ cán bộ hội và hội viên ngày càng thể hiện sự nhiệt tình đối với công tác Hội, tinh thần yêu nước, sáng tạo, phát huy truyền thống đoàn kết trong toàn Hội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt các Luật gia tiêu biểu giai đoạn 2010-2015

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

PV: Xin Chủ tịch cho biết về các nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng của hội Luật gia trong thời gian tới?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, công tác thi đua khen thưởng của Hội tập trung vào nội dung thúc đẩy tổ chức và hoạt động của Hội trong bối cảnh chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật về Hội của Nhà nước có những định hướng mới quan trọng, đặc biệt là các định hướng được nêu trong Thông báo Kết luận số 158 ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Hội tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt theo đúng Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đồng thời hướng tới việc hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội Luật gia Việt Nam, phấn đấu đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra; thực hiện hiệu quả các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác của Hội; hướng tới đóng góp ý nghĩa cho việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2020 - 2025.

Phấn đấu 100% các các tỉnh, thành hội, các đơn vị, chi hội trực thuộc Trung ương Hội có đăng ký thi đua; 90% trở lên cán bộ hội chuyên trách đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 20% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, tổng số các danh hiệu khen thưởng đạt được trong giai đoạn 2020 - 2025 tăng ít nhất là 20% so với giai đoạn 2015 - 2020.

Tiếp tục duy trì và phát triển mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Hội. Cụ thể: tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật; thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở; phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức, cán bộ hội và hội viên.

Chú trọng xây dựng điển hình tiên tiến; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến; tổ chức học tập, nhân điển hình tiên tiến ra diện rộng; biểu dương khen thưởng những cán bộ, hội viên có thành tích đột xuất, đặc biệt là những người làm chuyên trách công tác Hội.

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Thi đua hiệu quả là động lực, đòn bẩy đổi mới và phát triển
Tổng kết Đề án 1133

PV: Chủ tịch có điều gì muốn nhắn nhủ tới các hội viện của hội Luật gia để tiếp tục phát huy phong trào thi đua yêu nước?

Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền: Thực hiện “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, hòa chung không khí thi đua của cả nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đạt các mục tiêu trong xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 tới toàn thể hội viên và các cấp hội. Theo đó, các hội viên phải luôn ghi nhớ lời kêu gọi của Người “càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, toàn thể các cấp Hội và hội viên hội Luật gia Việt Nam ra sức thi đua thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về công tác của Hội để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng hệ thống tổ chức hội Luật gia Việt Nam vững mạnh toàn diện, phát triển đội ngũ hội viên hội Luật gia Việt Nam giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý; phát huy vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Trân trọng cảm ơn Chủ tịch về cuộc trao đổi!