Có được xây nhà trên đất dịch vụ?

Nằm ở vị trí thuận lợi, cơ sở hạ tầng chất lượng, đất dịch vụ luôn được giới đầu tư để ý. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu về loại bất động sản này.

Để sử dụng đất nông nghiệp cho các mục đích khác nhau, Nhà nước đã có những chính sách thu hồi đất nông nghiệp. Theo đó, người dân sẽ mất đi phần đất canh tác này và điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nghề nghiệp cũng như thu nhập của họ. Bởi vậy, pháp luật có những quy định riêng để bồi thường, hỗ trợ cho người dân trong những trường hợp bị thu hồi đất.

Đất dịch vụ là loại đất được cấp để hỗ trợ cho người mất đất sản xuất chuyển đổi sang kinh doanh dịch vụ thương mại mà không phải mục đích để ở. Bên cạnh đó, đất dịch vụ có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đảm bảo các loại giấy tờ theo quy định.

Đất dịch vụ có những đặc điểm nổi bật nên luôn là đề tài "nóng" trong lĩnh vực bất động sản, như: Thường ở vị trí thuận lợi, điều kiện hạ tầng tốt nhưng giá thành lại rẻ hơn khi mua; được bồi thường thỏa đáng khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất.

Đất dịch vụ có mục đích dùng để kinh doanh. Pháp luật không hề cấm xây nhà trên đất dịch vụ cũng như trên đất thương mại. Vì thế, có thể thực hiện xây dựng những công trình kiên cố và cao tầng nhưng phải xin giấy phép xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa

Nếu muốn chuyển mục đích quyền sử dụng đất dịch vụ, thương mại thành đất ở thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất này cần làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng loại đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013, cụ thể:

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Khi chuyển từ đất dịch vụ sang đất ở, các gia đình tiếp nhận đất dịch vụ sẽ không phải trả bất kỳ phí nào. Tuy nhiên thủ tục hành chính cho việc này khá tốn thời gian.

Tào Đạt