Hà Nội vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2

Điều này nhằm hạn chế những tại nạn đáng tiếc xảy ra đặc biệt đối với những nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Điều này nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và nâng cao hiệu quả, duy trì thường xuyên công tác PCCC&CNCH tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; quyết tâm kiềm chế, làm giảm số vụ cháy và thiệt hại về người, tài sản do cháy gây ra đối với loại hình này.

Để đảm bảo, lãnh đạo Tp.Hà Nội đề nghị lực lượng Công an Tp tiếp tục tham mưu UBND tp hoàn thiện thể chế thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện đối với các vụ cháy; chỉ rõ các tồn tại, hạn chế để đề ra giải pháp khắc phục.

Đối với các đơn vị, địa phương để xảy ra cháy lớn, cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, Công an Tp phối hợp Văn phòng UBND Tp xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, đề xuất hình thức xử lý trong trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC&CNCH, không triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp mà UBND Tp đã chỉ đạo.

Sự kiện - Hà Nội vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2

Cần làm rõ nguyên nhân các vụ cháy.

Bên cạnh đó, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, Công an Tp phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, xử lý theo quy định; trường hợp xác định có dấu hiệu của tội phạm thì phải điều tra, xử lý.

Cần mở lối  thoát nạn thứ 2

Thành phố cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu về kiểm tra, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, nhất là việc vận động để 100% các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải mở lối thoát nạn thứ 2.

Các cơ quan liên quan định kỳ kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra đột xuất khi phát hiện trường hợp vi phạm, có nguy cơ mất an toàn PCCC hoặc theo yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh, trật tự của cơ quan có thẩm quyền; kiên quyết xử lý đối với các hành vi vi phạm về PCCC&CNCH.

Hà Nội yêu cầu tổ chức, xây dựng và nhân rộng mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC. Việc lựa chọn và xây dựng mô hình xong trước ngày 15/8. Sau 6 tháng triển khai, thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện tiêu chí và xem xét nhân rộng.