Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác

Đó là một trong những phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam tại hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động năm 2020, tổ chức sáng 15/1/2021.

Tham dự Hội nghị gồm có, TS.Nguyễn Văn Quyền - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cùng các Phó chủ tịch Hội và cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Tại Hội nghị, luật gia Lê Thị Kim Thanh – Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đã trình bày trước đại hội “báo cáo tổng kết 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của hội Luật gia Việt Nam”.

Theo đó, trong năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của dịch covid-19 nhưng công tác Hội vẫn được triển khai tốt. Đặc biệt, việc thực hiện các văn bản, kết luận, chỉ thị của Đảng và Nhà nước nói chung và liên quan đến hội Luật gia nói riêng luôn được Trung ương hội quán triệt, sát sao thực hiện.

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Cùng với đó, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như: Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính; Công tác đối ngoại quốc tế; Thông tin xuất bản…đều cơ bản đạt được kết quả đề ra.

Trong báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong năm 2020 như: Việc tham gia các buổi sinh hoạt chính trị còn chưa đẩy đủ; Việc triển khai một số hoạt động chậm hơn kế hoạch; Chưa phát huy hết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác…

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác (Hình 2).

Luật gia Lê Thị Kim Thanh trình bày báo cáo tổng kết 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo cũng đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021. Trong đó, công tác công tác chính trị tư tưởng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, quy chế văn hoá công sở luôn phải chú trọng thực hiện.

Trong năm 2021, Trung ương Hội vẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn như: Tham gia xây dựng chính sách pháp luật; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý hoà giải cơ sở; Công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cảnh hành chính, giám sát thực hiện pháp luật; Đối ngoại và hợp tác quốc tế…

“Trong năm tới, đất nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 13; tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp…Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt, có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021”, vị Phó Chủ tịch Hội nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, luật gia Lương Mai Sao - Trưởng ban Thanh tra Nhân dân (nhiệm kỳ 2018-2020) cho biết, trong năm 2020, 100% cán bộ, nhân viên thuộc Trung ương hội Luật gia Việt Nam đều nghiêm túc thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác (Hình 3).

 Luật gia Lương Mai Sao trình bày báo cáo về công tác thanh tra năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo cơ quan thường xuyên họp giao ban định kỳ để có đánh giá, chỉ đạo kịp thời, chấn chỉnh hoạt động của cơ quan. Lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công, viên chức đoàn kết góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công, viên chức vững mạnh. Các chế độ chính sách với cán bộ nhân viên đều được đảm bảo…Trong năm 2021, ban Thanh tra Nhân dân tiếp tục sát sao, giám sát và thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ.

Tiếp đó, luật gia Trần Đức Long – Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trình bày báo cáo thu chi tài chính năm 2020. Theo đó, trước khó khăn do dịch covid-19, vì vậy nhiều khoản thu chi được Hội cân đối đảm bảo theo đúng quy định.

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác (Hình 4).

Luật gia Trần Đức Long trình bày báo cáo tài chính năm 2020.

Tại hội nghị, các đại biểu bầu ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023. Theo đó, luật gia Lương Mai Sao tiếp tục được bầu và tái cử làm Trưởng ban Thanh tra.

TS. Nguyễn Văn Quyền – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam đánh giá cao những kết quả trong năm qua của toàn thể cán bộ, công viên chức hội Luật gia Việt Nam.

“Trong năm 2021, mỗi cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy thế mạnh, chủ động trong mọi công việc. Trước khối lượng công việc nhiều hơn được giao phó, mỗi cán bộ, nhân viên phải nỗ lực hơn nữa để có bứt phá mới trong công tác Hội”, Chủ tịch Hội phát biểu chỉ đạo.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đã trình bày nhiều ý kiến đóng góp, góp phần hoàn thiện hoạt động chung của Hội. Tại Hội nghị cũng diễn ra lễ trao bằng khen cho 2 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020 của cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam.

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác (Hình 5).

TS. Nguyễn Văn Quyền trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác (Hình 6).

Có số có 2 tập thể và 18 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen. 

Chính sách - Hội nghị cán bộ, công, viên chức, người lao động hội Luật gia Việt Nam: Chủ động trong mọi công tác (Hình 7).

TS.Trần Công Phàn-Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trao bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.