Hôm nay Việt Nam bắt đầu dự án thử nghiệm vaccine COVID-19

Admin
Ngày 10/12, học viện Quân y chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng ngừa COVID-19.

Vaccine Nanocovax do Công ty Nanogen nghiên cứu, là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được thử nghiệm trên người. Thời gian chuẩn bị thử nghiệm là một tuần, đến ngày 17/12 sẽ bắt đầu mũi tiêm đầu tiên cho người tình nguyện đủ điều kiện.

Giai đoạn 1, sẽ có 60 người tình nguyện khỏe mạnh từ 18 - 50 tuổi tham gia và được phân ngẫu nhiên vào 3 nhóm: Nhóm 1a với 20 người, dùng mức liều 25 mcg sẽ được thu tuyển đầu tiên. Nhóm 1b gồm 20 người dùng mức liều 50 mcg và nhóm 1c gồm 20 người dùng mức liều 75 mcg. Các đối tượng tham gia nghiên cứu giai đoạn 1 sẽ được tiêm bắp 2 mũi vaccine COVID-19, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 28 ngày.

Để đảm bảo tính an toàn cho người tham gia nghiên cứu, giai đoạn thu tuyển 60 đối tượng tham gia đánh giá an toàn theo thiết kế dò liều tăng dần.

Theo bộ Y tế, quy trình thu tuyển đối tượng tham gia vào giai đoạn 1 sẽ được bắt đầu với 3 người thuộc nhóm liều 25 mcg.

Trên cơ s

ở kết quả theo dõi đánh giá sau 72 giờ sau tiêm vaccine trên 3 người đầu tiên này mới quyết định mức liều và số người tham gia tiếp theo. Thời gian nghiên cứu cho mỗi người tham gia là khoảng 56 ngày để đánh giá mục tiêu nghiên cứu và theo dõi đến tháng thứ 6 kể từ liều tiêm đầu tiên.

Dự kiến quá trình thử nghiệm sẽ mất 6 tháng và đến tháng 5/2021 vaccine Nanocovax sẽ được đưa vào tiêm chủng đại trà.