Hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng quyền sử dụng đất có bắt buộc phải công chứng?

Admin
Anh Nam (Hà Nội) hỏi: Tôi muốn cho thuê quyền sử dụng đất và ngôi nhà trên đất để anh trai làm ăn buôn bán. Tôi muốn hỏi Luật sư, hợp đồng này có cần phải ra công chứng hay không? Sau này, nếu chúng tôi muốn thanh lý hợp đồng, thì biên bản thanh lý hợp đồng có cần công chứng?

Trả lời:

Cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các yêu cầu tư vấn của Quý khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, FDVN có một số trao đổi như sau:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định: “Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…. được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

Theo quy định được trích dẫn nêu trên, đối với hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất, cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất,... thì hợp đồng sẽ được công chứng khi các bên có yêu cầu ((không bắt buộc phải công chứng). Và hiện nay, về việc thanh lý hợp đồng, pháp luật cũng không quy định biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất phải công chứng hoặc chứng thực mới có hiệu lực của pháp luật.

Do vậy, trong trường hợp của bạn, hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắng liền với đất nếu đáp ứng các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại Điều 117 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

- Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

- Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

- Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đồng thời, người sử dụng đất được cho thuê đất khi đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013:

a) Có Giấy chứng nhận;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên, thì hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và biên bản thanh lý hợp đồng sẽ có giá trị trên thực tế, không cần công chứng vẫn phát sinh hiệu lực.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên quan đến yêu cầu tư vấn của Quý khách trên cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích cho Quý khách.

Tư vấn bởi Ngô Thị Mỹ Trâm - Công ty Luật FDVN

Ngọc Anh