Infographic: Choáng với khối tài sản "khủng" của 10 tỷ phú thế giới năm 2020

Admin
Danh sách được Forbes cập nhật vào 7h00 ngày 31/12/2020. Theo đó, 1.122,3 tỷ đô la là tổng tài sản mà 10 tỷ phú giàu nhất thế giới hiện đang nắm giữ.

Jeff Bezos vẫn tiếp tục giữ “ngôi vị” người giàu nhất hành tinh trong năm thứ ba liên tiếp, kế đến là Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates rớt xuống vị trí thứ tư. Mark Zuckerberg, ông chủ “đế chế” Facebook ở vị trí thứ 5 với tài sản 99,9 tỷ đô la.

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 2).
10 - Larry Page (47 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 76,6 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 3).
9- Mukesh Ambani (63 tuổi), quốc gia: Ấn Độ, tài sản: 76,7 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 4).
8 - Zhong Shanshan (66 tuổi), quốc gia: Trung Quốc, tài sản: 78,2 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 5).
7 - Warren Buffett (90 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 86,8 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 6).
6 - Larry Ellison (76 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 87,7 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 7).
5 - Mark Zuckerberg (36 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 99,9 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 8).
4 - Bill Gates (65 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 120 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 9).
3 - Bernard Arnault và Gia đình (71 tuổi), quốc gia: Pháp, tài sản: 151,7 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 10).
2 - Elon Musk (49 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 153,5 tỷ đô la

 

Infocus - Infographic: Choáng với khối tài sản 'khủng' của 10 tỷ phú thế giới năm 2020 (Hình 11).
1 - Jeff Bezos (56 tuổi), quốc gia: Hoa Kỳ, tài sản: 191,2 tỷ đô la