ITA của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến: Lãi ròng quý III/2021 giảm 11%, ứng hơn 219 tỷ đồng từ các bên liên quan

Vũ Hạnh
Mặc dù doanh thu thuần của Tân Tạo ghi nhận hơn 665 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ nhưng lãi ròng lại giảm đến 11% xuống 100 tỷ đồng trong quý III/2021.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2021, ghi nhận doanh thu thuần Công ty đạt hơn 343 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Nguồn thu chính đến từ cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng.

ita cua chu tich hoang yen lai rong giam 11 ung hon 219 ty dong tu cac ben lien quan dspl

Chủ tịch ITA Đặng Thị Hoàng Yến.

Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của ITA giảm nhẹ 7% còn hơn 129 tỷ đồng.

Mặc dù các chi phí của ITA đều được tiết giảm, nhưng ITA vẫn báo lãi ròng quý III xấp xỉ 99 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của ITA ghi nhận hơn 665 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng giảm 6% xuống còn hơn 173 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty trích bổ sung dự phòng phải thu khó đòi dẫn đến chi phí quản lý tăng cao gấp đôi cùng kỳ.

Năm 2021, ITA đặt mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 237 tỷ đồng. Với kết quả đã đạt được sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được gần 90% mục tiêu đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản doanh nghiệp của Chủ tịch Đặng Thị Hoàng Yến ở mức gần 13.382 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm 10% xuống mức 2.443 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm 43% (về gần 172 tỷ đồng), còn chi phí phải trả ngắn hạn giảm 11% (về 853 tỷ đồng).

Đáng chú ý, ITA đang nhận tạm ứng hơn 219 tỷ đồng, trong đó, có một số khoản tạm ứng của các bên liên quan như: CTCP Tập đoàn Tân Tạo (cổ đông) hơn 14 tỷ đồng, CTCP Phát triển Hạ tầng Tân Tạo (bên liên quan) hơn 12 tỷ đồng, Trường Đại học Tân Tạo (cổ đông) hơn 1,5 tỷ đồng, CTCP Đại học Tân Tạo (cổ đông lớn) gần 699 triệu đồng...

Bạch Hiền (t/h) - Người Đưa Tin