Những trường hợp được xem xét miễn hình phạt cho tội phạm tham nhũng

Theo quy định mới, có 4 trường hợp tội phạm tham nhũng được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt là miễn hình phạt.

Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Theo khoản 3 Điều 5 Nghị quyết này, xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt miễn hình phạt theo quy định tại Điều 59 Bộ luật Hình sự với người có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ hoặc phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà chỉ vì muốn đổi mới, dám đột phá vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

Thứ hai, là người có quan hệ lệ thuộc như cấp dưới, người làm công hưởng lương… không ý thức được đầy đủ hành vi phạm tội của mình, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, không được hưởng lợi; đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm;

4 trường hợp xem xét miễn hình phạt cho tội phạm tham nhũng​. Ảnh minh họa

Thứ ba, đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, chủ động nộp lại toàn bộ tài sản chiếm đoạt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra;

Thứ tư, sau khi bị phát hiện, người phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp lại toàn bộ tài sản chiếm đoạt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.