Tập đoàn Hoa Sen đặt mục tiêu lợi nhuận gấp 16 lần, đạt 500 tỷ đồng

Trong niên độ tài chính 2023-2024, Hoa Sen đưa ra kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản. Tại kịch bản 2, tập đoàn đặt mục tiêu lợi nhuận 500 tỷ đồng.

Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 18/3 tới đây diễn ra tại Tp.HCM. Trong niên độ tài chính 2023-2024 (1/10/2023-30/9/2024), Hoa Sen đưa ra kế hoạch kinh doanh với 2 kịch bản.

Ở kịch bản 1, tập đoàn ước tính doanh thu đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, nếu sản lượng tiêu thụ tăng 13% lên 1,625 triệu tấn. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với kết quả thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Với kịch bản 2, trong trường hợp tổng sản lượng tiêu thụ tăng 21% lên 1,73 triệu tấn, doanh thu ước tính của tập đoàn này là 36.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế theo đó có thể đạt 500 tỷ đồng, tăng gần 16 lần.

Trước đó, trong niên độ tài chính 2022-2023 (1/10/2022-30/9/2023), tập đoàn này ghi nhận doanh thu đạt 31.651 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này chỉ đạt 30 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 30% kế hoạch.

Cả 2 kết quả kinh doanh trên đều không đáp ứng được 2 kịch bàn đề ra trong niên độ 2022-2023. Đối với kịch bản 1 (thấp nhất), doanh thu và lợi nhuận ròng của Hoa Sen chỉ hoàn thành lần lượt 94% và 30%.

Tại phiên họp cổ đông sắp tới, Hoa Sen cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 với tỉ lệ 5% bằng tiền mặt, sử dụng nguồn vốn từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2023.

Công ty cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép.Theo đó, CTCP Nhựa Hoa Sen sau khi nhận chuyển giao mảng sản xuất kinh doanh nhựa đã đi vào hoạt động hiệu quả, cho thấy tính chủ động cao trong công tác quản trị - điều hành đối với mảng sản xuất kinh doanh nhựa.

Trong tương lai, CTCP Nhựa Hoa Sen có kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

Vì vậy, tập đoàn trình cổ đông xem xét chuyển đổi Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ thành CTCP Ống thép Hoa Sen do tập đoàn mẹ sở hữu 99% vốn điều lệ. Đơn vị sẽ tiếp nhận toàn bộ hạ tầng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh ống thép, thời gian và lộ trình triển khai dự kiến 1-5 năm.

Sau khi CTCP Ống thép Hoa Sen hoàn tất việc tiếp nhận mảng sản xuất ống thép và đi vào hoạt động ổn định, có lợi nhuận, công ty sẽ trình cổ đông xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra đại chúng và niêm yết.

Đối với hệ thống Hoa Sen Home, tập đoàn tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả vận hành, hiệu quả sản xuất kinh doanh, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc chuyển đổi hệ thống Hoa Sen Home thành CTCP Hoa Sen Home.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023, Hoa Sen cũng sẽ thực hiện bầu lại HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2024-2029.