Thống kê mức thưởng Tết 5 năm gần đây của người lao động

Admin
Theo thống kê của bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (bộ LĐTB&XH), mức thưởng Tết 5 năm qua của người lao động đều có xu hướng tăng.

Thưởng Tết năm 2020

Theo bộ LĐTB&XH, có 40 tỉnh, thành phố có báo cáo, với 24.907 doanh nghiệp được báo cáo (tương ứng với 3,155 triệu lao động, chiếm khoảng 12,8% tổng số lao động làm công hưởng lương trên cả nước) về tình hình thưởng tết năm 2020.

Thưởng Tết Dương lịch: Khoảng 85,6% doanh nghiệp có kế hoạch thưởng với mức thưởng bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019.

Thưởng Tết Âm lịch: Khoảng 89,3% doanh nghiệp báo cáo dự kiến có thưởng Tết Nguyên đán với mức bình quân khoảng 1 tháng lương (6,71 triệu đồng/người), tăng 7,1% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2019.

Thưởng Tết năm 2019

Đến ngày 9/1/2019, có 58/63 địa phương gửi báo cáo tổng hợp số liệu từ 25.565 doanh nghiệp (ứng với 3,853 triệu người lao động). Trong đó, 20.469 doanh nghiệp (ứng với 1,988 triệu người lao động) có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch và 25.565 doanh nghiệp (ứng với 3,329 triệu người lao động) có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán.

Thưởng Tết Dương lịch: Mức thưởng bình quân là 1,420 triệu đồng/người, tăng 23,3% so với năm 2018 (1,151 triệu đồng/người).

Thưởng Tết Âm lịch: Mức thưởng bình quân bằng khoảng 1 tháng lương (6,310 triệu đồng/người), tăng 11,4% so với năm 2018 (5,527 triệu đồng/người).

Ảnh minh họa

Thưởng Tết năm 2018

Thưởng Tết Dương lịch: Mức cao nhất là 1,5 tỉ đồng, thuộc về 1 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM. Mức thưởng thấp nhất là 30.000 đồng, thuộc về doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Bình Dương.

Thưởng Tết Âm lịch: Mức cao nhất là 855.107 triệu đồng, thuộc về 1 doanh nghiệp dân doanh tại TP.HCM; thấp hơn so với mức cao nhất của năm 2017 là 1 tỷ đồng. Mức thưởng thấp nhất là 20.000 đồng, thuộc 1 doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy, so với mức thưởng Tết Âm lịch thấp nhất của năm 2017 là 50.000 đồng, mức thưởng năm 2018 đã giảm nhiều, chỉ bằng 40% so với cùng kỳ.

Thưởng Tết năm 2017

Theo khảo sát của vụ Lao động - Tiền lương (bộ LĐTB&XH) tại 23.495 doanh nghiệp với 3,72 triệu người lao động trên cả nước.

Thưởng Tết Dương lịch: Mức thưởng bình quân là 1.253.000 đồng/người, tăng 6,2 % so với mức thưởng Tết Dương lịch năm 2016. Mức thưởng tết dương lịch thấp nhất là 30.000 đồng/người, tại doanh nghiệp FDI tại Thanh Hoá.

Thưởng Tết Âm lịch: Mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI tại TP.HCM là 1 tỉ đồng. Mức thưởng thấp nhất được thống kê là 50.000 đồng/tháng (tại doanh nghiệp dân doanh ở tỉnh Bến Tre, tại doanh nghiệp FDI ở các tỉnh Thái Bình, Tây Ninh, Hải Dương), cao hơn so với mức năm 2016 là 40.000 đồng/người.

Thưởng Tết năm 2016

Bộ LĐTB&XH dựa trên số liệu khảo sát của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với 13.178 doanh nghiệp và 2,4 triệu lao động.

Thưởng Tết Dương lịch: Người có mức thưởng cao nhất là 2,02 tỉ đồng/người (doanh nghiệp FDI ở TP HCM). Người có mức thưởng thấp nhất là 24.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Thái Bình).

Thưởng Tết Âm lịch: Mức thưởng bình quân khoảng 1 tháng lương, khoảng 5,53 triệu đồng/người, tăng 15,7% so với thưởng Tết nguyên đán 2015. Người có mức thưởng cao nhất là 624 triệu đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Hải Dương). Người có mức thưởng thấp nhất là 40.000 đồng/người (doanh nghiệp FDI ở Bình Phước).

Tào Đạt