Toàn cảnh nền kinh tế 10 tháng đầu năm 2021 trước “bình thường mới”

Admin
Tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có nét khởi sắc trong tháng 10 do đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế.
Infocus - Toàn cảnh nền kinh tế 10 tháng đầu năm 2021 trước “bình thường mới”