Tư vấn pháp luật: Những trường hợp không được thực hiện tinh giản biên chế năm 2022

Lê Vân
Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Ngày 11/11, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 5670/BNV-TCBC về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, trong thời gian qua Bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các Bộ, ngành và địa phương.

Qua kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế, có một số Bộ, ngành, địa phương thực hiện còn chưa đúng đối tượng nên Bộ Nội vụ đã phải yêu cầu báo cáo, giải trình và đề nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với các trường hợp:

1 - Chưa đạt trình độ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ mà vẫn bố trí vào làm công chức, viên chức hoặc cán bộ cấp xã;

2 - Công chức, viên chức có 2 năm liên tiếp bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ nhưng vẫn đề nghị giải quyết tinh giản biên chế;

3 - Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ đề nghị giải quyết chế độ tinh giản biên chế nhưng vẫn được nâng bậc lương thường xuyên;

4 - Chưa đủ thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tinh giản biên chế ở tuổi nghỉ hưu thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường;

5 - Công chức, viên chức dôi dư do sắp xếp bộ máy nhưng không làm rõ được việc sắp xếp bộ máy của cơ quan, tổ chức, đơn vị...

Để tránh phải khắc phục việc giải quyết tinh giản biên chế không đúng quy định, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tinh giản biên chế đúng đối tượng, đúng chế độ, chính sách và trình tự, thủ tục theo quy định của luật.

nhung truong hop khong duoc thuc hien tinh gian bien che nam 2022 dspl 1

Những trường hợp không được thực hiện tinh giản biên chế năm 2022. Ảnh minh họa

Thời hạn gửi danh sách tinh giản biên chế là khi nào?

Căn cứ vào Điều 16 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP quy định như sau:

Thời hạn gửi kết quả thực hiện tinh giản biên chế về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để kiểm tra

1. Chậm nhất là ngày 15/7 hằng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kết quả thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm để kiểm tra theo quy định.

2. Chậm nhất là ngày 15/1 hằng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính kết quả thực hiện tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm trước liền kề để kiểm tra theo quy định.

Theo đó, kết quả tinh giản biên chế của 6 tháng đầu năm phải được gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 15/7 hằng năm.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của 6 tháng cuối năm phải được gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 15/1 hằng năm.