Video: Chó trắng tung tuyệt chiêu tóm gọn cá trê trong nháy mắt

Lê Đức Bình

Chú chó trắng kiên nhẫn đằm mình trong nước và đứng im như tượng chờ những cá trê bơi tới gần rồi đột ngột tung tuyệt chiêu, bắt gọn con mồi trong nháy mắt. Chú chó trắng kiên nhẫn đằm mình trong nước và đứng im như tượng chờ những cá trê bơi tới gần rồi đột ngột tung tuyệt chiêu, bắt gọn con mồi trong nháy mắt.