Video: Mon men lại gần rùa tai đỏ, rắn hổ mang con trả giá bằng cả mạng sống

Lê Đức Bình

Con rắn hổ mang mon men lại gần, rắn hổ mang bất ngờ nhận cú đớp cực nhanh từ rùa tai đỏ, mất mạng trong tích tắc.

 

Rùa tai đỏ là một loài rùa ăn tạp, do đó khi thấy rắn hổ mang thì nó đã xem đối thủ như con mồi và nhanh chóng kéo con rắn xuống nước.

Loài rùa này rất được yêu thích để làm thú cưng vì chúng rất thông minh, có thể nhận ra và đi theo chủ.