Xếp hạng 5 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022: Canada nắm 2 vị trí quan trọng

CTV
Bảng xếp hạng của Economist Intelligence Unit dựa trên những yếu tố gồm chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, ổn định chính trị, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận không gian xanh.

HẠ VŨ