Yêu cầu các doanh nghiệp thuỷ sản rà soát thực hiện Quy định IUU

Ngọc Bảo
Đợt thanh tra của DG MARE ảnh hưởng lớn đến việc EC xem xét gỡ ‘thẻ vàng” sau gần 5 năm hoặc áp dụng biện pháp nặng tay hơn đối với thủy sản khai thác của Việt Nam.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản vừa có văn bản gửi tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản khai thác xuất khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) về việc rà soát thực hiện Quy định IUU (khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định) để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về Biển và Thủy sản của Ủy ban Châu Âu (DG MARE).

Từ 2020 đến nay, Việt Nam đã thực hiện rà soát, sắp xếp hồ sơ đầy đủ các với các lô hàng xuất khẩu thủy sản khai thác vào EU, đảm bảo lưu trữ có hệ thống, dễ truy cập, đáp ứng được yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản nhập khẩu và nguồn gốc nguyên liệu khai thác trong nước theo chuỗi và khớp nối với hồ sơ theo dõi nguyên liệu khai thác từ các cơ quan quản lý.

Theo đó, các doanh nghiệp được yêu cầu thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ các quy định mới của Việt Nam và quy định của EU để sửa đổi quy định nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và thực tế hoạt động sản xuất chế biến của doanh nghiệp.

Chính sách - Yêu cầu các doanh nghiệp thuỷ sản rà soát thực hiện Quy định IUU   Các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý việc truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Về quy định, quy trình và thủ tục nội bộ, các doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý việc truy xuất nguồn gốc thủy sản đáp ứng quy định IUU đảm bảo được thực hiện trong toàn chuỗi, trong đó bao gồm các yêu cầu cụ thể về hồ sơ, cách thức kiểm soát.

Văn bản cũng nhấn mạnh việc quy định cụ thể thủ tục theo dõi trừ lùi/cấn trừ và có hoạt động kiểm tra, đối khớp dữ liệu theo dõi với thực tế sản xuất đối với nguyên liệu đưa vào sản xuất, nguyên liệu còn lại, thành phẩm đã xuất khẩu, chưa xuất khẩu; lượng bán thành phẩm lỗi, phụ phẩm ăn được… nhằm minh bạch khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn chuỗi thực hiện quy định IUU.

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp tính toán và công bố đầy đủ các định mức sản xuất tương ứng với các sản phẩm thủy sản khai thác được sản xuất tại doanh nghiệp để dễ dàng theo dõi, thực hiện quản lý.

Đồng thời, các doanh nghiệp phải có đầy đủ biện pháp quản lý chặt chẽ tách biệt từ bảo quản, đưa vào sản xuất giữa nguyên liệu khai thác trong nước và nguyên liệu nhập khẩu để đảm bảo chống lẫn lộn trong tổ chức sản xuất.

Do yêu cầu truy xuất nguồn gốc thủy sản và sản phẩm thủy sản đáp ứng IUU đòi hỏi xuyên suốt toàn chuỗi, do vậy các doanh nghiệp xem xét giao bộ phận đảm bảo chất lượng, ATTP để liên kết thông tin, dữ liệu với các bộ phận khác của doanh nghiệp, tránh tình trạng đứt gãy liên kết toàn chuỗi dữ liệu, gây khó khăn cho việc thực hiện yêu cầu truy xuất trên hồ sơ thực hiện và đối chiếu với thực tế sản xuất.