6 tháng đầu năm, Cục thuế Hà Nội thu hơn 167.000 tỷ đồng

Các khâu trong quá trình quản lý thuế như đăng ký thuế, kê khai - nộp thuế - hoàn thuế điện tử tại Cục thuế Hà Nội đạt tỉ lệ trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động.

Thời gian qua, Cục Thuế Hà Nội liên tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, tất cả các khâu trong quá trình quản lý thuế, từ khâu đăng ký thuế, kê khai - nộp thuế - hoàn thuế điện tử đạt tỉ lệ trên 99% số doanh nghiệp đang hoạt động, đã giúp giảm số giờ thực hiện thủ tục hành chính, số lần khai thuế.

Công tác tuyên truyền hỗ trợ tại Cục Thuế Hà Nội cũng được đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế với tin, bài viết, video tuyên truyền được xây dựng linh hoạt, sáng tạo, đăng tải trên Website Cục Thuế TP Hà Nội và các trang mạng xã hội như Facebook, Youtube, Zalo.

Cục Thuế Hà Nội luôn khuyến khích người nộp thuế đăng ký tài khoản giao dịch với cơ quan thuế và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để thuận tiện giao dịch với cơ quan Thuế (tỉ lệ giao dịch điện tử khi khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 tăng 77% so với năm 2021).

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho Ngân sách Nhà nước.

Chính sách - 6 tháng đầu năm, Cục thuế Hà Nội thu hơn 167.000 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội do cơ quan Thuế quản lý thu là 167.679 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội không tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ hàng năm đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm mà dựa trên cơ sở dữ liệu của ngành Thuế, kết hợp với thông tin từ các cơ quan chức năng quản lý nhà nước và thông tin truyền thông để xác định kịp thời, chính xác các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gian lận, trốn thuế.

Kết quả cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành hoàn thành 6.500 cuộc thanh tra, kiểm tra, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng số xử lý qua thanh kiểm tra thực hiện 3.211 tỷ, trong đó: tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 1.222 tỷ đồng (tăng 47% so với cùng kỳ); giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ: 140 tỷ đồng; giảm lỗ 1.847 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hướng tới mục tiêu kép vừa thu hồi nợ thuế, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần: tập trung phân loại hồ sơ nợ, tháo gỡ hoặc phối hợp các Sở Ngành, Quận Huyện tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, người nộp thuế, nhưng kiên quyết xử lý đối với các đơn vị chây ỳ, có dấu hiệu chiếm dụng tiền thuế. 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế thực hiện thu hồi và xử lý nợ đọng thuế được 4.398 tỷ đồng.

Cục Thuế thường xuyên chỉ đạo, quán triệt các cấp Lãnh đạo, các cán bộ công chức tăng cường chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong công tác chuyên môn cũng như trong giao tiếp ứng xử với người nộp thuế trong quá trình thực thi công vụ.

Vì vậy, công tác thuế 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thuế Hà Nội đạt được tổng thu ngân sách trên địa bàn Thành phố do cơ quan Thuế quản lý thu là 167.679 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2021 (tổng thu không bao gồm tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp trong 6 tháng đầu năm 2022 theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ).

Kết quả thu ngân sách của Cục Thuế đã đóng góp vào kết quả chung của Thành phố và của cả nước. Mới đây, Tổng cục Thuế cũng có báo cáo tình hình triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc.

Đến 24h ngày 30/6/2022, cả nước đã có 851.372 tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh (đạt 100% tổng số tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đang sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử) và 65.576 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC với số lượng hóa đơn điện tử đã được phát hành là 536.627.159. Trong đó, tỷ lệ 57 tỉnh, thành phố:

Số lượng tổ chức, doanh nghiệp, chi nhánh đang sử dụng hóa đơn có nhu cầu đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đã đăng ký thành công trên hệ thống hóa đơn điện tử là 377.484, đạt 100%.

Hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC giai đoạn 2 tại 57 tỉnh, thành phố là 42.701 hộ, cá nhân kinh doanh.