Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các bộ ngành, địa phương về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương vừa có công văn gửi các bộ ngành, địa phương về việc rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu.

bo cong thuong lay y kien sua doi bo sung quy dinh ve kinh doanh xang dau dspl

Bộ Công Thương lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung quy định về kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa

Theo Công văn số 7197 gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ và Công văn số 7198 gửi UBND các tỉnh, TP của Bộ Công Thương, thực hiện Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 4/11/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022, Công điện số 1085/CĐ-TTg ngày 11/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu, Chính Phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 và Nghị định số 95/202I/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2022.

Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (tại cuộc họp ngày 12/11/2021) rà soát và bước đầu đưa ra một số vấn đề cần đề xuất, sửa đổi gồm: vấn đề chu kỳ điều hành giá xăng dầu; quy định mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu; đại lý bán lẻ xăng dầu được lấy hàng từ nhiều nguồn; quyền và nghĩa vụ của các thương nhân phân phối xăng dầu; quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu; việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu; việc sửa đổi, bổ sung các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Trên cơ sở chức năng quản lý mặt hàng xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các bộ ngành, UBND các tỉnh TP tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, có ý kiến đối với các nội dung đề xuất sửa đổi nêu trên và các nội dung cần sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ cử người tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP.

Văn bản cử người và tham gia ý kiến của các đơn vị này gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20/11/2022 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 11/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bạch Hiền (t/h)